Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

DARMOWA POMOC PRAWNA

zakres pomocyzakres pomocy

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.

 

 

 

 

 

Komu przysługuje darmowa pomoc prawna

Darmowa pomoc prawna (na etapie przedsądowym) przysługuje:

 • osobom, które nie ukończyły 26. roku życia,
 • osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osobom, które ukończyły 65. lat,
 • osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatantom,
 • weteranom,
 • osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
 • kobietom, które są w ciąży (w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych).

W sytuacji, gdy nie spełniają Państwo wymienionych kryteriów ustawowych uprawniających do otrzymania darmowej porady prawnej w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, mogą Państwo otrzymać pomoc również nieodpłatnie w Biurze Porad Obywatelskich dla mieszkańców Szczecina, prowadzonym  przez Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze.

Zadanie Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich współfinansowane jest ze środków Gminy Miasto Szczecin.

Zadanie Prowadzenie Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

Informacje o Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej znajdą Państwo tutaj: