Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

siedziba Biura Porad Obywatelskichsiedziba Biura Porad Obywatelskich

                                         

Harmonogram porad styczeń 2018
 P
orady i informacje udzielane są  przez doradców i wolontariuszy osobiście od poniedziałku do piątku  w godz. 10.00 do godz. 14.00. w  Biurze Porad Obywatelskich po uprzednim umówieniu się:

 

 • osobiście w biurze porad w godz. 10.00 -14.00 od poniedziałku do piątku; Al. Wojska Polskiego113

 

 Biuro Porad Obywatelskich przy Al. Wojska Polskiego 113

czynne jest w styczniu od godz. 10:00 – 14:00;

DORADCA PRAWNY UDZIELA PORAD WG INDYWIDUALNEGO HARMONOGRAMU.

 

HARMONOGRAM PORAD PRAWNYCH

STYCZEŃ 2018 R.

ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 113

 

 

DATA

 

GODZ.

 

SPECJALISTA/DORADCA

08.01.2018

8:30 – 11:30

PRAWNY

15.01.2018

8:30 – 11:30

PRAWNY

22.01.2018

8:30 – 11:30

PRAWNY

29.01.2018

8:30 – 11:30

PRZENIESIONE NA 01.02.2018

 

 

NAZWA ZADANIA

LOKALIZACJA

Lokalizacja Biura Porad Obywatelskich (siedziba BPO i Punkty BPO)

 

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ

 

Dzień tygodnia

 

Godziny przyjęć[1]

 

Udzielanie informacji i porad     obywatelskich i prawnych w

Biurze Porad Obywatelskich

(BPO – siedziba)

 

Szczecin, al. Wojska Polskiego 113, pok. 04

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

10:00 – 14:00

10:00 – 14:00

10:00 – 14:00

10:00 – 14:00

10:00 – 14:00

 

Udzielanie informacji i porad     obywatelskich i prawnych w

Punkcie BPO nr 1

Szczecin, al. Wojska Polskiego 63

Fundacja Sektor 3, IV piętro

Dzielnica Centrum

Czwartek (każdy w miesiącu)

16:00 – 19:00

Udzielanie informacji i porad     obywatelskich i prawnych w

Punkcie BPO nr 2

 

Szczecin, ul. Rydla 93,

Fundacja Kultury i Sportu i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” Klub Osiedlowy „Dąb”

Dzielnica Prawobrzeże

Sobota (pierwsza i trzecia w miesiącu)

 

09:00 – 12:00

 

 

Udzielanie informacji i porad     obywatelskich i prawnych w Punkcie   BPO nr 3

Szczecin, ul. Stołczyńska 171

Rada Osiedla Skolwin

Dzielnica Północ

Sobota (jedna/ostatnia w miesiącu)

Po uzgodnieniu z RO wg grafików/ harmonogramów szczegółowych

 

09:00 – 12:00

 

Udzielanie informacji i porad     obywatelskich i prawnych w

E - Biuro

zakładka z lewej strony

Na stronie -

 www.biuroporadszczecin.pl uruchomiono:

cały tydzień, od poniedziałku do niedzieli

czynne całą dobę

 

[1] Biuro Porad Obywatelskich przy al. Wojska Polskiego 113 czynne od godz. 10:00 – 14:00;

 SPECJALISTA/

DORADCA

 ZAKRES PORAD

I INFORMACJI

PRAWNIK

Porady prawne w wtorki i środy po uprzednim umówieniu  się na poradę; tel:+48 667 854 944;

DORADCA ZAWODOWY

Poradnictwo realizowane jest poprzez:

 • udzielanie informacji o instytucjach rynku pracy właściwych do załatwienia sprawy zgłaszanej przez klienta
 • pomoc  w określeniu  możliwości zawodowych
 • pomoc w rozpoznaniu posiadanych umiejętności przy doborze ofert pracy
 • wzmocnienie  pozytywnej motywacji w kierunku rozwoju zawodowego
 • pomoc w samodzielnym przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych: życiorysu zawodowego, listu motywacyjnego
 • przygotowanie do rozmowy z pracodawcą

 DORADCA/

PEDAGOG PRACY  SOCJALNEJ

 

 

Poradnictwo realizowane jest m.in. poprzez udzielanie informacji o:

 • obowiązujących przepisach z zakresu pomocy społecznej ;
 • przyznawaniu form wsparcia (świadczeń pieniężnych i niepieniężnych osobom potrzebującym pomocy)
 • o instytucjach właściwych do podejmowania działań  na rzecz osób  i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej 

Poradnictwo rodzinne obejmuje m.in. zagadnienia  funkcjonowania rodziny, w tym m.in. problemy związane z opieką nad osobą niepełnosprawną, niezaradną życiowo, starszą.

DORADCA

mieszkania komunalne

Poradnictwo realizowane jest m.in. poprzez udzielanie informacji:

 • kto i kiedy może ubiegać się o wynajęcie mieszkania
 • gdzie i jakie dokumenty należy złożyć
 • procedura rozpatrywania złożonych wniosków
 • jakie warunki musi spełniać osoba ubiegająca się o  wynajęcie mieszkania
 • problemy związane z zaległościami w opłacaniu czynszu - jak je rozwiązać
 • kto może ubiegać się o obniżkę czynszu
 • czy można dokonać zamiany z osobą zainteresowaną w zamian za spłatę długu
 • kiedy można skorzystać  z programu „Odpracuj dług”
 • kiedy i komu przysługuje zamiana z urzędu na inny lokal

 

HARMONOGRAM PORAD

STYCZEŃ 2018 R. SZCZECIN, AL. WOJSKA POLSKIEGO 63

Wejście od ul. Piłsudskiego IV p. winda;  Sektor 3; pokój na wprost windy; godz. 16.00 – 18.45

CZWARTEK

 

DATA

SPECJALISTA/

DORADCA

ZAKRES PORAD

INFORMACJI

     

18.01.2018

 ZAWODOWY

Poradnictwo realizowane jest poprzez:
 • udzielanie informacji o instytucjach rynku pracy właściwych do załatwienia sprawy zgłaszanej przez klienta
 • pomoc  w określeniu  możliwości zawodowych
 • pomoc w rozpoznaniu posiadanych umiejętności przy doborze ofert pracy
 • wzmocnienie  pozytywnej motywacji w kierunku rozwoju zawodowego
 • pomoc w samodzielnym przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych: życiorysu zawodowego, listu motywacyjnego
 • przygotowanie do rozmowy z pracodawcą

25.01.2018

MIESZKANIOWY

 

 Poradnictwo realizowane jest m.in. poprzez  udzielanie informacji:

 • kto i kiedy może ubiegać się o wynajęcie mieszkania
 • gdzie i jakie dokumenty należy złożyć
 • procedura rozpatrywania złożonych wniosków
 • jakie warunki musi spełniać osoba ubiegająca się o  wynajęcie mieszkania

problemy związane z zaległościami w opłacaniu czynszu - jak je rozwiązać

 

 

 

     
   

 

   
 

HARMONOGRAM PORAD LISTOPAD 2017 R. SZCZECIN, ul. Rydla 93

FUNDACJA KULTURY I SPORTU PRAWOBRZEŻE KLUB OSIEDLOWY „DĄB”

PIERWSZA I TRZECIA SOBOTA W MIESIĄCU  GODZ. 09:00 – 12:00

   
 

 

DATA

SPECJALISTA/

DORADCA

ZAKRES PORAD

INFORMACJI

04.11.2017

Doradca

 

PRAWNY

 Porady prawne
18.11.2017 Doradca OBYWATELSKI

Porady Obywatelskie

Poradnictwo realizowane jest m.in. poprzez udzielanie informacji :

 • o przepisach regulujących dany problem
 • przygotowanie wzorów pism
 • wskazanie sposobów rozwiązania problemu
   
 HARMONOGRAM PORAD grudzień 2017 R.

SZCZECIN, ul. Stołczyńska 171. Rada Osiedla Skolwin 

   
 

DATA

SPECJALISTA/

DORADCA

ZAKRES PORAD

INFORMACJI

 w grudniu  porady prawne w Radzie Osiedla nie będą udzielane.

 

można umówić się na poradę telefonicznie do Biura Porad Obywatelskich na  al. Wojska Polskiego 113. Prawnik  udziela porad w  wtorek i środę. Można też opisać problem poprzez zakładkę z lewej strony: E-Biuro; odpowiedź udzielona będzie e-mailem.

   

 

 

 

 

 

 SZCZECIN, Os. SKOLWIN, UL. STOŁCZYŃSKA 171

 

 Rada Osiadla Skolwin

 

JEDNA SOBOTA W MIESIĄCU  GODZ. 09:00 – 12:00