Biuro Porad Obywatelskich

Informujemy, że zostały przywrócone dyżury w BPO

 Porady udzielane są w BPO zgodnie z harmonogramem, telefonicznie: tel:+48 667 854 944 lub e-mail: e-biuro@bpo-szczecin.pl

Koronawirus - kompendium

corona virus cdc

Szanowni Państwo

Prosimy o zapoznanie się z poniższym kompedium dotyczącym COVID-19 - plik [pdf]

Bieżące statystyki dotyczące pandemii: www.worldometers.info/coronavirus

Strona Ministerstwa Zdrowia: www.gov.pl/web/koronawirus

 

 

 

 

kwarantanna

 

Informacje o przepisach uchwalonych i wprowadzonych w związku z korona wirusem, tzw. Tarcza Antykryzysowa nr1

Zwolnienie małych firm z ZUS ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.
Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę z przychodem do 15 681 zł(300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP.
Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.
Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek.
Wnioski można złożyć:

•drogą elektroniczną przez PUE ZUS (na chwilę obecną serwer jest przeciążony, składanie wniosków tą drogą jest obecnie niemożliwe),
•za pośrednictwem poczty,
•osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą
Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1300 zł, które ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł otrzymasz, jeśli:
•rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutym 2020 r. (nie zawiesiłeś działalności) i przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe:
•był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś w miesiącu poprzedzającym,
•nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
•rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r. i przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
•nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
•mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł otrzymasz, jeśli:
•rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT.
•nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
•mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.