Biuro Porad Obywatelskich

Informujemy, że zostały przywrócone dyżury w BPO

 Porady udzielane są w BPO zgodnie z harmonogramem, telefonicznie: tel:+48 667 854 944 lub e-mail: e-biuro@bpo-szczecin.pl

Linki

Pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

https://pomagamukrainie.gov.pl/

Organizacja UNHCR – Agencji ONZ ds. uchodźców pomaga w Polsce uchodźcom z Ukrainy

https://www.unhcr.org/pl/2516-plwiadomosci-i-opiniewiadomosci-html.html

https://help.unhcr.org/poland/pl/

Urząd Miasta Szczecin

www.szczecinukrainie.szczecin.eu

 

nas dla mieszkańców Szczecina

Porady podatkowe na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w zakresie sporządzania zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowych PIT oraz pomoc w ich wypełnieniu.

 

Ministerstwo Sprawiedliwości

ministerstwo sprawiedliwości- załatw sprawę- pobierz formularz lub informację między innymi:
w postępowaniu cywilnym
w postępowaniu upadłościowym

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze

Darmowa pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzine

Pomoc środowiskowa i instytucjonalna - świadczenia pieniężne:

Pomoc środowiskowa i instytucjonalna - świadczenia niepieniężne:

 

ZBiLK Lokale mieszkalne [klik]

Agencja Mieszkaniowa Miasta [klik]

 • mieszkania na wynajem
 • mieszkania TBS na wynajem z partycypacją
 • programy mieszkaniowe Miasta
 • mieszkania na sprzedaż
 • obniżki czynszu
 • dodatki mieszkaniowe

Polski Komitet Pomocy Społecznej: www.pkps.org.pl

Związek Biur Porad Obywatelskich: www.zbpo.org.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie: [klik]

Serwis Miasta Szczecina: www.szczecin.pl

Portal www.prawapacjenta.eu 

Szczecińskie Centrum Świadczeńwww.swiadczenia.szczecin.pl

Narodowy Fundusz Zdrowia: www.nfz-szczecin.pl

Centrum Seniora w Szczecinie: seniorszczecin.pl

Centrum Pomocy Imigrantom i Uchodźcom w Szczecinie [klik]

Biuro Dialogu Obywatelskiego Urząd Miasta Szczecin [klik]

Sektor 3 Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych [klik

Szczeciński Inkubator Kultury [klik]

Zarząd Regionu NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego [klik]

Rady Osiedli w Szczecinie [klik]

Parafia Rzymskokatolicka P.W. Chrystusa Dobrego Pasterza: www.dobrypasterz.szczecin.pl

Powiatowy Urząd Pracy

 • formy wsparcia
 • pośrednictwo pracy
 • poradnictwo zawodowe
 • podnoszenie kwalifikacji
 • świadczenia pieniężne
 • porady prawne w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

Portal podatkowy https://www.podatki.gov.pl/pit/

 • twój e-PIT
 • e- Deklaracja
 • jak przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego
 • formularze do druku

Szczecińskie Centrum Świadczeń

 • świadczenia rodzinne
 • fundusz alimentacyjny, postępowanie alimentacyjne
 • dodatki mieszkaniowe i energetyczne
 • rodzina 500 plus, dobry start
 • bon opiekuńczy; „za życiem”, „alzheimer 75”
 • karta dużej rodziny

Narodowy Fundusz Zdrowia

 • informator o terminach leczenia
 • dla pacjenta