Biuro Porad Obywatelskich

Informujemy, że zostały przywrócone dyżury w BPO

 Porady udzielane są w BPO zgodnie z harmonogramem, telefonicznie: tel:+48 667 854 944 lub e-mail: e-biuro@bpo-szczecin.pl

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze z siedzibą w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 113.
 2. Dane osobowe przekazane administratorowi przetwarzane są jedynie w celu udzielenia nieodpłatnej porady obywatelskiej i prawnej, o której mowa w Regulaminie Udzielania Bezpłatnych Porad Prawnych i Obywatelskich w Biurze Porad Obywatelskich i Punktach Biura Porad Obywatelskich w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Twoja trudna sprawa – nasze wsparcie. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich”, w tym przekazywania danych doradcom obywatelskim, specjalistom, doradcom prawnym w zakresie niezbędnym do udzielenia porady. Dane te nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą służyły do działań promocyjnych, marketingowych i innych działań SSKZ, które mogą wykraczać poza ramy udzielania przez Stowarzyszenie nieodpłatnych porad obywatelskich i prawnych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz przepisów obowiązujących na terytorium Polski,
 4. Podanie danych jest dobrowolne.
 5. Na każdym etapie przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może swobodnie je przeglądać i poprawiać
 6. Osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie żądać od Stowarzyszenia usunięcia ich ze zbioru. Usunięcie danych następuje niezwłocznie
 7. Zaakceptowanie niniejszej polityki prywatności stanowi zgodę na kontakt Stowarzyszenia z osobą podającą dane, w celach związanych ze świadczeniem nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich , o których mowa w Regulaminie Udzielania Bezpłatnych Porad Prawnych i Obywatelskich w Biurze Porad Obywatelskich i Punktach Biura Porad Obywatelskich .

 

Zasady dot. plików cookie

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ oraz https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych, na rzecz których świadczone są usługi nieodpłatnych porad obywatelskich i prawnych jest Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze z siedzibą w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 113, Tel. 695603421
 2. W Biurze Porad Obywatelskich (i punktach biura porad obywatelskich w Szczecinie), dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadania publicznego, „Twoja trudna sprawa – nasze wsparcie. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich” w celu realizacji umowy CRU 19/0000240, z Gminą Miasto Szczecin, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Dane osobowe pozyskane są od osób uprawnionych – mieszkańców Szczecina – klientów Biura Porad Obywatelskich, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Dane osobowe klientów będą przechowywane do czasu końcowego rozliczenia dofinansowania przez Gminę Miasto Szczecin.
 5. Osoba uprawniona posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. *
 6. Osoba uprawniona ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
 7. Podanie danych osobowych jest fakultatywne. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora skutkuje ograniczeniem realizacji celu przetwarzania.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa i umowy.

* na zasadach określonych w RODO, z uwzględnieniem praw i obowiązków administratora danych osobowych wynikających z przepisów prawa.