Biuro Porad Obywatelskich

Informujemy, że zostały przywrócone dyżury w BPO

 Porady udzielane są w BPO zgodnie z harmonogramem, telefonicznie: tel:+48 667 854 944 lub e-mail: e-biuro@bpo-szczecin.pl

O nas

Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze zostało wpisane do KRS w czerwcu 2009 r. pod nr KRS 0000332502, ale nasza działalność i aktywność ma swój początek w czasach transformacji ustrojowej w latach po 1989 r. , w okresie zmieniającej się rzeczywistości, w której początkowo znaczna część społeczeństwa nie potrafiła się odnaleźć. Jesteśmy grupą kobiet , która rozpoczęła wspólny projekt pod nazwą Biuro ds. Kobiet celem którego było poradnictwo, informacja, pomoc skierowana do kobiet. Szybko okazało się , że pomocy i wsparcia potrzebują też mężczyźni , którzy zgłaszali się do Biura po poradę w rozwiązaniu swoich problemów i wolontariuszki z Biura ds. Kobiet doradzały, pomagały, kierowały do instytucji właściwej w merytorycznym rozwiązaniu problemu. Członkami Stowarzyszenia Solidarne Kobiety Zawsze są kobiety: prawnicy, psycholodzy, doradcy zawodowi, kuratorzy, ekonomiści , pedagodzy, pracownicy socjalni i inni.