Biuro Porad Obywatelskich

Informujemy, że zostały przywrócone dyżury w BPO

 Porady udzielane są w BPO zgodnie z harmonogramem, telefonicznie: tel:+48 667 854 944 lub e-mail: e-biuro@bpo-szczecin.pl

Porady

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich dla mieszkańców Szczecina jest zadaniem z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze prowadzi Biuro Porad Obywatelskich w którym kompetentni Doradcy udzielają bezpłatnie informacji i porad w zakresie:

  • procedur i spraw urzędowych,
  • świadczeń socjalnych (zasiłki, renty, emerytury),
  • spraw mieszkaniowych,
  • opieki medycznej i niepełnosprawności,
  • trudnych spraw rodzinnych,
  • problemów w pracy,
  • spraw konsumenckich,
  • zagadnień własności, roszczeń majątkowych, podatków,
  • zadłużeń, pożyczek, kredytów,
  • spraw związanych z przestępczością, resocjalizacją i adaptacją społeczną.

Doradcy udzielając bezpłatnego poradnictwa i doradztwa informują mieszkańców Szczecina o przysługujących im prawach oraz spoczywających na nich obowiązkach istotnych w procesie rozwiązania ich problemu oraz udzielają pomocy w wyborze optymalnego rozwiązania.