Biuro Porad Obywatelskich

Informujemy, że zostały przywrócone dyżury w BPO

 Porady udzielane są w BPO zgodnie z harmonogramem, telefonicznie: tel:+48 667 854 944 lub e-mail: e-biuro@bpo-szczecin.pl

BPO ul. Rydla 93 - wrzesień 2019

HARMONOGRAM PORAD

WRZESIEŃ 2019 R. SOBOTA

FUNDACJA KULTURY I SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "PRAWOBRZEŻE"

KLUB OSIEDLOWY "DĄB" SZCZECIN, ul. Rydla 93

PIERWSZA I TRZECIA SOBOTA W MIESIĄCU GODZ. 9:00 - 11:30

DATA SPECJALISTA / DORADCA ZAKRES PORAD
21.09.2019 OBYWATELSKI

Poradnictwo realizowane jest m.in. poprzez udzielanie informacji :

  • o przepisach regulujących dany problem
  • przygotowanie wzorów pism
  • wskazanie sposobów rozwiązania problemu

Informacja obywatelska polega na:

  • wskazaniu specjalisty, instytucji lub organizacji właściwej do załatwienia sprawy,
  • wyjaśnieniu obowiązującego trybu postępowania i podstawowych pojęć,
  • wskazaniu przepisów mających zastosowanie w sytuacji klienta.