Biuro Porad Obywatelskich

Informujemy, że zostały przywrócone dyżury w BPO

 Porady udzielane są w BPO zgodnie z harmonogramem, telefonicznie: tel:+48 667 854 944 lub e-mail: e-biuro@bpo-szczecin.pl

BPO AL. Wojska Polskiego 113 - wrzesień 2019

HARMONOGRAM PORAD PRAWNYCH

WRZESIEŃ 2019 R.

ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 113; pokój nr 04

DATA GODZ. DORADCA PRAWNY
02.09.2019 9:00 - 12:00

Forma w jakiej będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna :

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
 • o przysługujących jej uprawnieniach lub
 • o spoczywających na niej obowiązkach
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach:
 • urzędowych,
 • świadczeń socjalnych (zasiłki, renty, emerytury)
 • opieki medycznej i niepełnosprawności,
 • problemów w pracy,
 • zagadnień własności, roszczeń majątkowych, podatków,
 • zadłużeń, pożyczek, kredytów, upadłości konsumenckiej,
 • związanych z przestępczością, resocjalizacją i adaptacją społeczną.
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika
  urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego,
  doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym
 • Pomoc w sporządzeniu wniosku o upadłość konsumencką osoby fizycznej.
 • Udostępnianie wzorów pism
03.09.2019 9:00 - 12:00
09.09.2019 9:00 - 12:00
10.09.2019 9:00 - 12:00
16.09.2019 9:00 - 12:00
17.09.2019 9:00 - 12:00
23.09.2019 9:00 - 12:00
24.09.2019 9:00 - 12:00
30.09.2019 9:00 - 12:00