Biuro Porad Obywatelskich

Informujemy, że zostały przywrócone dyżury w BPO

 Porady udzielane są w BPO zgodnie z harmonogramem, telefonicznie: tel:+48 667 854 944 lub e-mail: e-biuro@bpo-szczecin.pl

W przypadku zajęcia  przez komornika wynagrodzenia za pracę są również pewne limity i kwoty wolne od zajęć.  Jednak istotna w tym przypadku będzie  podstawa zatrudnienia: umowa o pracę, umowa zlecenia czy o dzieło, własna działalność gospodarcza.

Zasadą jest, że jeżeli dłużnik jest zatrudniony na umowę o pracę, zajęciu podlega 50 proc. jego zarobków (60 proc. - jeśli ściągane są  zobowiązania z tytułu alimentów).

 Co się dzieje kiedy przestajemy spłacać zobowiązania?

woman 1733891 480Obecnie niemal 2 mln 505 tys. Polek i Polaków nie radzi sobie z terminowym zwrotem posiadanych zobowiązań zarówno kredytowych jak i poza kredytowych. Łączna kwota ich zaległych długów wynosi 62,3 mld zł. Są to zaległe zobowiązania osób prywatnych przekraczające co najmniej 200 zł z 60 dniowym opóźnieniem, m. in.  z tytułu niespłaconych kredytów mieszkaniowych i  konsumpcyjnych,

pożyczek z firm pożyczkowych, rachunków za usługi telekomunikacyjne, telewizję  kablową, prąd, gaz, czynsz, niezapłaconych alimentów, grzywien i kar orzeczonych

     

    Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od  01 lutego  2018 r. porady obywatelskie i prawne będą świadczone  w Szczecinie , w następujących punktach: