Biuro Porad Obywatelskich

Informujemy, że zostały przywrócone dyżury w BPO

 Porady udzielane są w BPO zgodnie z harmonogramem, telefonicznie: tel:+48 667 854 944 lub e-mail: e-biuro@bpo-szczecin.pl

Prokuratura Okrgowa kwadratW dniach 19-25 lutego 2018 r. wzorem lat ubiegłych obchodzony będzie „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Głównym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na uprawnienia osób pokrzywdzonych przestępstwem.
W organizację „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Krajowej i Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, aktywnie włączyli się również prokuratorzy prokuratur okręgu szczecińskiego.
W siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6 oraz w prokuraturach rejonowych okręgu szczecińskiego prokuratorzy będą pełnili dyżury, w trakcie których pokrzywdzeni przestępstwem, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, będą mogli uzyskać wsparcie oraz informacje na temat przysługujących im uprawnień.

Dyżury w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6:

plakat 2W najbliższy poniedziałek (19 lutego 2018 r.) rozpoczyna się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W wielu miejscach w całej Polsce będzie można uzyskać bezpłatną poradę prawną. Punkt pomocy dla poszkodowanych zostanie uruchomiony również w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 19 do 25 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Włączają się w nią sądy, prokuratury, policja, prawnicze samorządy zawodowe oraz liczne organizacje pozarządowe.

Porady specjalistów

DUGI2

Upadłość konsumencka, ma pomóc dłużnikowi, który przestał być wypłacalny. Polega na tym, że osoba zadłużona przestaje mieć zobowiązania. Ale nie dzieje się to automatycznie w chwili ogłoszenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Na początku zostaje powołany przez sąd upadłościowy syndyk, który sprzeda majątek dłużnika. Z uzyskanych środków zaspokoi w mniejszym lub większym stopniu wierzycieli. Następnie sąd zadecyduje o planie spłaty pozostałych nie spłaconych wierzytelnościach. Obecnie po nowelizacji ustawy plan spłaty obejmuje okres do lat 3. Plan spłaty jest realnym planem, który dłużnik jest w stanie wykonać, biorąc pod uwagę jego możliwości zarobkowe.

Jeżeli dłużnik wywiązał się rzetelnie z planu spłaty, sąd umorzy pozostałe zobowiązania dłużnika.

Ważne jest, iż na dzień ogłoszenia upadłości, przestają być naliczane odsetki, komornik musi zawiesić postępowanie, firma windykacyjna nie ma prawa już nękać konsumenta- dłużnika.

Czym jest upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej?

30519090 debt ballUpadłość konsumencka potocznie nazywana bankructwem osobistym to ogłoszenie upadłości wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, która jest od 31 marca 2009 nowym instrumentem prawnym umożliwiającym proces oddłużenia osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej.

W przypadku zajęcia  przez komornika wynagrodzenia za pracę są również pewne limity i kwoty wolne od zajęć.  Jednak istotna w tym przypadku będzie  podstawa zatrudnienia: umowa o pracę, umowa zlecenia czy o dzieło, własna działalność gospodarcza.

Zasadą jest, że jeżeli dłużnik jest zatrudniony na umowę o pracę, zajęciu podlega 50 proc. jego zarobków (60 proc. - jeśli ściągane są  zobowiązania z tytułu alimentów).