Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

L    Ośrodki pomocy

 

Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii
Zakres poradnictwa: Profesjonalna diagnostyka psychiatryczna i psychologiczna, leczenie farmakologiczne i psychoterapeutyczne, terapie dla dzieci i młodzieży, psychoterapia oraz warsztaty i treningi
Adres: Szczecin ul. Królowej Korony Polskiej 26/1A
Telefon: 91 422 60 60
Email: kontakt@zip.org.pl
WWW: http://zip.org.pl
 

 

Nazwa instytucji: Stowarzyszenie "Feniks"
Zakres poradnictwa: pomoc osobom bezdomnym lub zagrożonym bezdomnością, zapobieganie degradacji społecznej, schronienie dla samotnych matek, wychodzenie z bezdomności, pomoc osoba starszym i samotnym, osobom skazanym którzy przechodzą aktywizację społeczną
Adres: Szczecin ul. Zamknięta 5
Telefon: 91 421 61 22
Email: stowarzyszeniefeniks@o2.pl
WWW: http://stowarzyszeniefeniks.com
 

 

Nazwa instytucji:

Centrum Socjalne Caritas w Szczecinie

Schronisko dla bezdomnych

Zakres poradnictwa: Zapewnienie schronienia i wyżywienie, pomoc w uregulowaniu sytuacji społeczno-prawnej: ubezpieczenie zdrowotne, wyrobienie dokumentów tożsamości, nabycie prawa do renty lub emerytury, pomoc w załatwieniu miejsc na oddziałach pielęgnacyjno-opiekuńczych lub w domach opieki społecznej. Pomoc w znalezieniu pracy osobom w wieku produkcyjnym
Adres: Szczecin ul. Strzałowska 24
Telefon: 91 421 49 21
Email: csc.strzalowska@op.pl
WWW: http://www.szczecin.caritas.pl/
 

 

Nazwa instytucji:

Centrum Socjalne Caritas w Szczecinie

Schronisko dla mężczyzn

Zakres poradnictwa: Zapewnienie schronienia i wyżywienie, pomoc w uregulowaniu sytuacji społeczno-prawnej: ubezpieczenie zdrowotne, wyrobienie dokumentów tożsamości, nabycie prawa do renty lub emerytury, pomoc w załatwieniu miejsc na oddziałach pielęgnacyjno-opiekuńczych lub w domach opieki społecznej. Pomoc w znalezieniu pracy osobom w wieku produkcyjnym
Adres: Szczecin ul. Nehringa 14
Telefon: 91 421 69 98
Email: csc.strzalowska@op.pl
WWW: http://www.szczecin.caritas.pl/
 

 

Nazwa instytucji: Dom Pomocy Społecznej 
  "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej"
Adres: Szczecin ul. Romera 21
Telefon: 91 43 27 760
Email: sekretariat@dps.romera.szczecin.pl
WWW: http://http://www.dps.romera.szczecin.pl
 

 

Nazwa instytucji: Szczecińskie Stowarzyszenie "ZŁOTY WIEK"
Zakres poradnictwa: Aktywizowanie osób starszych w zakresie organizowania wolnego
  czasu, zdobywania i poszerzania wiedzy.
Adres: Szczecin ul. Potulicka 40
Telefon: 91 44 89 398
Email: zlotywiek.szczecin@op.pl
WWW: http://godnastarosc.com.pl
 

 

Nazwa instytucji:

Dom Pomocy Społecznej
"Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej"

Adres:

Szczecin ul. Romera 21-29

Telefon:

91 43 27 760,

 

91 43 27 712

Email: csc.strzalowska@op.pl
WWW: http://www.szczecin.caritas.pl/