Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze zostało wpisane do KRS w czerwcu 2009 r. pod nr  KRS 0000332502, ale nasza działalność  i aktywność  ma swój początek w czasach transformacji ustrojowej w latach po 1989 r. , w okresie zmieniającej się rzeczywistości, w której początkowo znaczna część  społeczeństwa nie potrafiła się odnaleźć. Jesteśmy grupą kobiet , która rozpoczęła wspólny projekt pod nazwą Biuro ds. Kobiet celem którego było poradnictwo, informacja, pomoc skierowana do kobiet.  Szybko okazało się , że pomocy i wsparcia potrzebują też mężczyźni , którzy zgłaszali się do Biura po poradę w rozwiązaniu swoich problemów  i wolontariuszki z Biura ds. Kobiet doradzały, pomagały, kierowały do instytucji właściwej w merytorycznym rozwiązaniu problemu. Członkami Stowarzyszenia Solidarne Kobiety Zawsze są kobiety: prawnicy, psycholodzy, doradcy zawodowi, kuratorzy, ekonomiści , pedagodzy, pracownicy socjalni i inni.

Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności i zostało zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach   (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), Statutu oraz na podstawie innych obowiązujących norm prawnych.  Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Szczecin. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.